Hverdagen

Vi vil gerne, at børnene møder en bred vifte af forskellige aktiviteter, - de skal gerne blive inspireret, få lyst til at være med, have lyst til at prøve det ukendte og derved udvikle sig.

Indenfor har børnene mulighed for selv at vælge, finde forskellige materialer og legesager, som du har lyst til. Vi prøver også at vise nye ting, give dem inspiration til nye materialer og måder fx. at tegne/male og at deltage i kulturuge eller andre arr.

Vi har i løbet af året temadage med forskellige emner. Emnerne spænder vidt og de tager som regel udgangspunkt i, hvad der lige rører sig nu blandt børnene, eller noget nyt vi synes børnene skal præsenteres for.

Legepladserne er indrettet med små kroge, hvor der er forskellige udfordringer og muligheder for at lege i små grupper. Ud over at der leges i legeredskaberne, bruges legepladsen til fodbold, forskellige rolle-/regellege, sanglege m.m.
De voksne motiverer og er med til at vise/deltage i legene og får børnene til at prøve de forskellige redskaber.

Vore ture ud af huset, kan være meget forskellige og have mange forskellige formål.
Det kan være at tage på gå tur i nærmiljøet, for at lære at færdes i trafikken, måske se/snakke om, hvor børnene bor, - at tage i Lunden med fiskenet - i skoven på Odden - for at se efter dyrespor eller klatre i træerne - måske en tur til Almindsø for at lære at forholde sig til vand og få nogle andre udfordringer samt lære egne begræns-ninger.

Udeliv er en stor del af vores aktiviteter i begge huse, vi bruger legepladsen meget og det nærliggende miljø meget - skov, vand, strand. Børnene lærer at mærke kulde, varme, regnvejr = at sanse og opleve naturen.
For et vuggestuebarn kan det være at have bare tæer i græsset, finde ud af at man bliver våd, hvis man leger med vand.
Når børnene bliver ældre, er det nogle andre ting, - mudderkager der kan ingå i en leg, selv være med til at save brænde til bålet eller hamre brædder sammen, skrive el. tegne med kul osv.

Vi bruger også byens mange kuturelle tilbud: Biblioteket, Den Kreative Skole, skolernes motionsdag, KK uge, Silkeborg Kirke, museer og invitationer fra Social- og Sundheds Skolen eller Produktionsskolen.

STORE BØRNS GRUPPEN:
I børnehaven bliver der i januar måned oprettet storebørnsgruppe, bestående af de ældste børn, der skal begynde i skolen efter sommerferien.

Gruppens formål er at give børnene nogle pædagogiske tilbud, som passer til deres udviklingstrin og som forbereder dem til børnehaveklassen - gruppen samles 1-2 gange om ugen.

Målsætningen for denne gruppe:

  • Arbejde med at gøre det enkelte barn skoleklar 
  • Træne i større koncentration, selvhjulpenhed
  • Lytte, sidde stille og vente på det bliver ens tur
  • Opføre en forestilling
  • Ture ud af huset (jvf. et emne der arbejdes med)
  • Kunstbilleder af sin familie/sig selv