Bakkegården

- en multikulturel, og kulturel daginstitution

Bakkegården

Som et være- og voksested for visdom.
Mødested for meninger.
Forum for færdigheder.
Frirum for forundring.
Legeplads for livsglæde.
Byggeplads for begejstring.
Kampplads for kærlighed og kreativitet.

Bakkegården er en integreret institution og hører under Daginstitutionen Århusbakken - Midtbyen. Vi er en stor og ny renoveret institution som danner rammen om et godt miljø for både børn, forældre og medarbejdere.

I Bakkegården er der en mangfoldighed af mange dejlige børn som vi giver de bedste rammer og pædagogiske muligheder i forhold til børnenes læring og trivsel.

Vi er beliggende i et bogligområde med parcelhuse og socialt boligbyggeri. Vi har fantastiske omgivelser og er tæt på skov, sø og by. De fysiske rammer er gode og vi har meget plads både inde og ude. 

Vi kan kontaktes på:

Karla Kanin & Egon Egern    30463708
Maren Mus  30463707
Væksthuset  30463705
Skovhuset  30463704

Hvad kendetegner Bakkegården?
Vi er multikulturelle og kreative. Vi lærer børnene at mestre livet. Vi har en høj faglighed, vi er imødekommende, rummelige, inkluderende og vi har respekt for barnets familie og tager vare på den.

Hvad udvikler Bakkegården på?
At vi får ny viden og dygtiggør os. At børnene får rum til fordybelse og glæde. At hverdagen sammen med børnene er ”stjernestunder”.

Normering:
Der er ansat faste primærpædagoger og faste pædagogmedhjælpere til hver gruppe. Desuden er der ansat faste medarbejdere som har specielle kompetencer i forhold til sprog, kreativitet, sansemotorik og sorg/livspilot med børnesamtaler og meget andet.

I perioder med flere børn vil der tilsvarende blive ansat flere medarbejdere.

Bakkegården er tildelet ekstra økonomiske midler til børn med særlige behov. Disse midler bruges hovedsageligt til personalenormering.


Børnegrupperne:
I vuggestuen er børnene opdelt efter alder. Børnegrupper har en fast base i de fysiske rum. I ugeplanerne for arbejdet med børnenes læring og trivsel og læreplaner, opdeles børnene efter behov og aktivitet.  

Maren Mus
Vuggestuegruppe for børn mellem 3 – 15 mdr. Gruppen er normeret til 10 – 16 børn.

Egon Egern
Vuggestuegruppe for børn mellem 15 mdr. og 3 år. Gruppen er normeret til 8- 15 børn.

Karla Kanin
Vuggestuegruppe for børn mellem 15 mdr. og 3 år. Gruppen er normeret til 8 – 12 børn.

I børnehaven er børnene delt op i to grupper. Børnene opdeles endvidere i mindre grupper, hvor primærpædagogen samskaber ”Barnets Bog” sammen med det enkelte barn. Pædagogikken er rettet mod aldersgruppens yngste – mellemste og ældste børn. Disse grupper går på tværs af de to børnehavegrupper. De ældste børn beskæftiger sig med skolerelaterede opgaver, projekter og overgangen til skole. Gruppen kaldes ”Rokketænder”. De mellemste børn har fokus på færdigheder, venskaber og relationer. De yngste børn har fokus på at være i sociale sammenhænge – få øje på hinanden og lære at være i fællesskaberne.

Væksthuset
Børnehavegruppe for børn mellem 3 og 6 år. Gruppen er normeret til 17 – 40 børn.

Skovhuset
Børnehavegruppe for børn mellem 3 og 6 år. Gruppen er normeret til 17 – 40 børn.