Forældre samarbejde

Bakkegården har et godt og succesfuldt samarbejde med forældrene.

Bakkegården - samarbejde

Forældrene er med til at gøre opmærksomme på det der undrer dem – de sætter ord på deres tanker – de stiller spørgsmål – de hjælper til med at udvikle kulturen og miljøet i hverdagen og ved arrangementer.

Forældrenes stemme er til glæde for medarbejdere, børn og hele forældrekredsen.

Forældrenes store engagement i forhold til Bakkegårdens aktiviteter - både som planlægning, deltagelse, afvikling og opsamling/oprydning, - gør at arrangementerne kan lade sig gøre.