Pædagogisk praksis

Vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang.

Charlotte og børn Vores fokus ligger på muligheder og den udvikling, vi gerne vil opnå. Vi er optaget af det der lykkes og vi er opmærksomme på hvordan vi italesætter tingene.

Dannelsesprocessen i vores pædagogiske praksis understøtter det enkelte barns udvikling af livsduelighed, forstået som kompetencer til kvalificeret selvbestemmelse.