Praktiske oplysninger

Ind- og udmeldelse og modulændringer
Ændring i modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag.
Udmeldelse og ændring af modul i nedadgående retning kan ske med en måneds varsel pr. 1. eller 16. i måneden.

Udmeldelse og ændringer af moduler skal ske digitalt

Læs mere om moduler, ind- og udmeldelse


Fælles feriepasning og lukkedage
Silkeborg Kommune har fælles feriepasning i 4 distrikter på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28-29-30 i sommerferien
  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

Læs mere om fælles feriepasning og lukkedag