Samarbejdspartnere

Vi har et tæt og positivt samarbejde med sprogpædagoger, talepædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, familie konsulenter, socialrådgivere, pædagogiske konsulenter, områdeleder, ressource pædagoger, vejledning pædagoger og tolke. Dette samarbejde skal medvirke til, at fremme et helhedssyn i børnenes tilværelse. Vi vil supplere de vilkår og ressourcer der i familien.

Tandplejen, Silkeborg Kommune.

Sundhedsplejen, Silkeborg Kommune.

PPR, Silkeborg Kommune.