Columbus

I Columbus har vi en børnegruppe på 20 børn, de 7 pladser er PLUS pladser. Der er fast tilknyttet 4 pædagoger og 1 medhjælper. Derudover er vores ergoterapeut 3 dage om ugen i Columbus.

Vi holder til i Vestergade 57 (Villa Columbus), hvor vi har et lækkert lokale samt en dejlig legeplads. Derudover har vi vores grønne bus som 4 gange om ugen kører os ud i naturen til skønne oplevelser.

Bussen er speciel indrettet og godkendt som børnehave. Hvert barn har sin faste plads i bussen. Børnene sidder i grupper på 4, 2 og 2 overfor hinanden med et bord imellem sig. Alle er fastspændt under kørslen.

Vi åbner hver dag kl. 6.30 i Villa Columbus. Fra mandag – onsdag kører bussen kl. 9 og vi er hjemme igen ca. kl. 14. Torsdag er vores ”hjemmedag” hvor vi er i Villa Columbus hele dagen. Om torsdagen har vi besøg af bl.a. talepædagog og psykolog som er tilknyttet enkelte børn i huset. Fredag kører vi kl. 8.30 og er tilbage i Villa Columbus ca. kl. 13.

Fra mandag til torsdag går vi fra Villa Columbus til Skolegade hvor vi er indtil kl. 17 og lukker sammen med børn og personale derfra. Om fredagen lukker vi kl. 15.30 i Villa Columbus.

Praktiske oplysninger vedr. Columbus

  • Vi har madordning i Columbus. Maden bliver tilberedt i Skolegade. Vi får varm mad to gange om ugen og rugbrød de øvrige dage.
  • Jeres barn skal hver dag have et stykke frugt med til eftermiddagsmaden, hvor det bliver serveret sammen med hjemmebagt brød vi også henter i Skolegade
  • Husk tøj efter det danske klima (vi er meget ude) og en masse skiftetøj