Paragraf 32 plads

I Skolegades børnehave har vi 10 § 32 pladser. Pladserne er oprettet jf. servicelovens § 32 om særlige dagtilbud til børn. De børn vi har gående på en § 32 plads, er alle visiteret til pladsen. Fælles for børnene er at de alle har varige og betydelige funktionsnedsættelser, enten fysisk eller psykisk. (Evt. link til servicelovens § 32)

De 10 pladser i børnehaven har til huse dels på speciel stuen og dels på de andre stuer, hvor børnene bliver inkluderet i en større børnegruppe, bestående af både § 32 børn, PLUS børn samt de børn der går her på en almindelig børnehaveplads.

Vi arbejder målrettet med at udvikle børnenes sociale- sproglige og motoriske kompetencer, med udgangspunkt i det enkelte barn. Nogle børn har svært ved at være i den store gruppe, og tilbydes derfor en plads på specialstuen. På specialstuen går der pt 7 børn, og der arbejdes efter fast struktur.

Fælles for pladserne er, uanset placering i huset, at vi arbejder med kommunikation som nøgleord. At forstå og blive forstået er hjørnesten i barnets udvikling. Kommunikationen kan foregår ved hjælp af billeder, tegn til tale, eller noget helt tredje.

Alle aktiviteter bliver nøje tilrettelagt efter det enkeltes barn behov med hensyntagen til dets udfordringer og ressourcer. Af aktiviteter kan nævnes: svømmehal i varmtvands bassin, motorik og ture ud af huset. Vi har et samarbejde med Solbo om at bruge deres snoezelhus en gang om ugen. 

Udover det pædagogiske personale, har vi tilknyttet en fysioterapeut og en ergoterapeut. Begge er ansat i huset, og har deres daglige gang sammen med børn og pædagoger. Hvert barn på en §32 plads bliver tilknyttet enten ergoterapeuten eller fysioterapeuten. Denne tilrettelægger, i tæt samarbejde med pædagoger og forældre hvad der skal trænes og styrkes hos barnet. Derudover deltager de i de årlige statusmøder.

Vi udarbejder både pædagogiske og terapeutiske mål med udgangspunkt i barnets ressourcer. Disse mål danner rammen for det daglige arbejde med børnene. Målene bliver altid gennemgået sammen med forældrene inden vi begynder vores arbejde.